Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

,
Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa
foto foto
Strona główna Aktualności O nas Linki, pobieranie, galerie zdjęć Kontakt
Podręczniki i publikacje branżowe
Archiwum

IX Forum Pilotażu i Przewodnictwa – Ostróda, 6–8 grudnia 2013 r.

Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa i Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek mają zaszczyt zaprosić na IX Forum Pilotażu i Przewodnictwa pod hasłem „Pilotaż i przewodnictwo po deregulacji”, które odbędzie się wOstródzie w dniach 6–8 grudnia 2013 r.

Patronat nad Forum objęli:

 • Jacek Protas – Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
 • Czesław Najmowicz – Burmistrz miasta Ostródy
 • Bogusław Fijas – Wójt gminy Ostróda
 • Zachodnio-Mazurska Lokalna Organizacja TurystycznaMateriały z VIII Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Warszawie

Strona Wydawnictwa
PROBLEMATYKA DEREGULACJI ZAWODU PILOTA WYCIECZEK
I PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO
Materiały z V Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Łodzi

Praca zbiorowa − red. Zygmunt Kruczek

Monografia zawiera zbiór materiałów zaprezentowanych podczas VIIIForum Pilotażu i Przewodnictwa, które odbyło się wWarszawie wdniach 4–6 grudnia 2012 roku. Referaty zawierają analizę istniejących regulacji oraz ocenę skutków deregulacji dla pilotów wycieczek iprzewodników turystycznych. Przedstawiono założenia do certyfikacji pilotów wycieczek oraz przewodników miejskich, wskazano na rolę przewodników w produkcie turystycznym i potrzebę budowania marki usług przewodnickich. W aneksie zebrano przykłady różnych form kodeksów etycznych.

Proksenia, Kraków 2013, stron 162, ISBN 978-83-60789-46-9


Wnioski i prezentacje z VIII Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Warszawie

W Warszawie w dniach 7–9 grudnia 2012 r. odbyło się VIII Forum Pilotażu i Przewodnictwa. Poniżej zamieszczamy wnioski i prezentacje przedstawione podczas obrad Forum.

Pobierz wnioski z VIII Forum Pilotażu i Przewodnictwa...
Prezentacja Armin mikos von Rohrsheidt
Prezentacja Piotr Bajda
Prezentacja Barbara Bieniek Monika Prylińska Anna Kiesell
Prezentacja Anna Derecki
Prezentacja Tomasz Herdzin
Prezentacja Hanna Janicka
Prezentacja Jarosław Kaczmarczyk
Prezentacja Stanisław Kawęcki
Prezentacja Zygmunt Kruczek
Prezentacja Piotr Lisowski
Prezentacja Ryszard Nowak
Prezentacja Radosław Szafranowicz-Małozięć
Prezentacja Jan ŻebrowskiVIII Forum Pilotażu i Przewodnictwa – Warszawa, 7–9 grudnia 2012 r.

Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa i Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych, przy współudziale Stowarzyszenia Pilotów i Podróżników SADHU, a także Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK mają zaszczyt zaprosić na VIII Forum Pilotażu i Przewodnictwa, które odbędzie się wWarszawie w dniach 7–9 grudnia 2012 r.

W tym roku obrady Forum będą koncentrować się na tematyce deregulacji zawodów pilota wycieczek iprzewodnika turystycznego w świetle propozycji rządowych i stanowiska środowiska w tej sprawie. Przedmiotem dyskusji stanie się też kwestia konsekwencji ewentualnego przyjęcia nowych uregulowań prawnych. Sesja Forum odbywać się będzie w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Elektoralnej12 w dniach 7 i 8 grudnia 2012 r. 9 grudnia przewidziane jest zwiedzanie Warszawy i okolic dla wszystkich chętnych uczestników Forum. Do udziału w Forum zapraszamy pilotów, przewodników turystycznych, organizatorów turystyki oraz pracowników samorządowej administracji turystycznej z całego kraju. Materiały przedstawione na VIII Forum zostaną wydane w formie monografii przez wydawnictwo PROKSENIA zKrakowa.IV Mędzynarodowa Konferencja Naukowa
z cyklu: „Rola turystyki w gospodarce regionu”

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Rola turystyki w gospodarce regionu pod nazwą Produkt turystyczny regionu. Teoria i praktyka. Konferencja odbędzie się w dniach 23–24 maja 2013 r. w Pałacu Spiż w Miłkowie k. Jeleniej Góry. Organizatorem Konferencji jest Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, w partnerstwie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną oraz Polską Federacją Pilotażu i Przewodnictwa. Patronat medialny nad konferencją sprawuje portal dolnyslask.info.pl

Problematyka Konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące poziomów, cech i struktur, jak również uwarunkowań geograficznych, ekonomicznych i społecznych produktów turystycznych regionów, narzędzi kreowania marki produktu turystycznego regionu oraz jego roli dla osób niepełnosprawnych. Konferencji towarzyszy study tour po przepięknej Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej oraz biesiada wChacie góralskiej.

Więcej informacji w piśmie przewodnim organizatorów konferencji zamieszczonym poniżej.Deregulacja zawodów pilota i przewodnika

Dział dotyczący deregulacji zawodów pilota i przewodnika został przeniesiony do archiwum – zobacz...Rozstrzygnięcie XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pilot Roku
– "PILOT ROKU 2011"
oraz I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przewodnik Roku – "PRZEWODNIK ROKU 2011"

W związku z zakończeniem XV edycji konkursu Pilot Roku oraz I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przewodnik Roku organizowanego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych w załączonym poniżej pliku prezentujemy wyniki.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursów.W dniach 2–4 grudnia 2011 r. w Toruniu
miało miejsce VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa

VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa odbyło się w Toruniu w dniach 2–4 grudnia 2011 roku i zgromadziło około 100 osób. Zostało zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Turystyczne „Guide” i Polska Federację Pilotażu i Przewodnictwa pod patronatem Pani Katarzyny Sobierajskiej – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Prezydenta Torunia i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podjęty na Forum temat profesjonalizacji i specjalizacji we współczesnym pilotażu i przewodnictwie pracy wpisuje się w działania priorytetowe polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, dotyczące konkurencyjności gospodarki turystycznej. Usługa pilotów i przewodników jest bardzo ważnym składnikiem produktów turystycznych, a jej jakość często decyduje o korzyściach wynoszonych z wyjazdu i zadowoleniu turystów. Wygłoszone na Forum referaty wskazują drogi profesjonalizacji usług przewodnickich i pilockich, praca przewodników i pilotów wymaga również specjalizowania się w obsłudze różnych segmentów rynku turystycznego.


„Wielokulturowość w pracy pilotów wycieczek”

Referat pt. „Wielokuturowość w pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych” został wygłoszony podczas II Międzynarodowego Sejmiku Przewodnickiego w Sopocie w dniach 18-20 maja 2011 r. i opublikowany w zbiorze: „Przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek we współczesnej Europie – wspólna przestrzeń, wspólne zadania, wspólne cele”, PTTK, Gdańsk 2011.


Sprawozdanie z działalności Zarządu Federacji za lata 2008–2011

26 marca 2011 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Poniżej zamieszczamy pełny tekst sprawozdania za okres od marca 2008 r. do marca 2011 r.Patronat nad III Międzynarodową Konferencją Naukową
na temat: Rola turystyki w gospodarce regionu

Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa objęła patronatem III Międzynarodową Konferencję Naukową z serii „Rola turystyki w gospodarce regionu”, organizowaną przez Katedrę Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 11–13 października 2011 roku.
Szczegółowym tematem konferencji są społecznozdrowotne, ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania turystyki osób niepełnosprawnych.
Językiem konferencji będzie angielski i polski z tłumaczeniem symultanicznym.

Problematyka uwarunkowań turystyki osób niepełnosprawnych obejmie m.in. następujące zagadnienia:

 • charakterystyka zbiorowości osób niepełnosprawnych w skali kraju i regionu,
 • uwarunkowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce,
 • ocena przystosowania walorów turystycznych w różnych regionach na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • ocena przystosowania bazy turystycznej w różnych regionach na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turystyce i ich uwarunkowania w świetle różnych badań ankietowych,
 • modele przystosowania walorów i bazy turystycznej na potrzeby osób niepełnosprawnych.
http://www.handlowa.eu/pl/aktualnosci/art287,iii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa.html


Konkurs "PILOT ROKU 2010" rozstrzygnięty

Uroczystym wręczeniem nagród i wyróżnień zakończyła się XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Pilot Roku 2010”, organizowanego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych. Odbywa się on pod Honorowym Patronatem Katarzyny Sobierajskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Rafała Szmytke, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uroczysta gala odbyła się 5 lutego 2011 r. w hotelu Orbis Wrocław, w odświętnie udekorowanej na tę okazję sali. Uczestniczyli w niej oficjalni goście, laureaci konkursu, liczni przedstawiciele środowisk pilockich Dolnego Śląska i innych regionów kraju. Otwarcia uroczystości dokonała Zdzisława Walawska, Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek Zagranicznych, następnie przebieg prac konkursowych zaprezentował główny organizator Jacek Rułowski, Honorowy Prezes Stowarzyszenia i Wiceprezes Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa. Poinformował, że na konkurs wpłynęło z poszczególnych regionów Polski sześćdziesiąt siedem zgłoszeń w postaci ankiet, z załączonymi rekomendacjami, opiniami, listami polecającymi.

Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem prof. dr hab. Jerzego Wyrzykowskiego, na posiedzeniu 26 stycznia 2011 r., po wnikliwym przeanalizowaniu zgłoszeń kandydatów, arkuszy ankiet, zapoznaniu się z opiniami biur podróży i innymi rekomendacjami, podjęła decyzję o przyznaniu trzech miejsc pucharowych, jednego wyróżnienia specjalnego i dwunastu wyróżnień równorzędnych.

Na początku oficjalnej części gali przedstawicielka resortu sportu i turystyki odczytała list minister Katarzyny Sobierajskiej, skierowany do uczestników uroczystości. Pani minister napisała w nim m.in.: – W tej sali spotkały się dziś elity polskiej kadry turystycznej – przede wszystkim najlepsi polscy piloci wycieczek. Serdeczne gratulacje składam osobom, które wzięły udział w konkursie. Cieszę się, że konkurs uzyskuje prestiż i rangę ogólnopolską, a piloci w ten sposób mogą wspólnie budować jedność działania swojego środowiska. Ogromne gratulacje i podziękowania pragnę złożyć też organizatorom tego konkursu. Inicjatywy motywujące kadry turystyczne w Polsce do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji są niezwykle cenne dla jakości świadczonych usług i nieustannie podnoszą standardy polskiej turystyki. Za inicjatywę, wytrwałość, a także ciągłe rozwijanie i rozszerzanie zakresu i dostępności konkursu – dziękuję wszystkim zaangażowanym w jego organizację, a szczególne gratulacje i uznanie kieruję do laureatów.

List do uczestników uroczystości skierował także Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Odczytał go Cezary Molski, Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT, który przekazał m.in. takie przesłanie: – Zwyczajowo w konstruowaniu oferty turystycznej zasadniczymi elementami nadal pozostają kwestie standardu zakwaterowania wyżywienia i transportu, jednakże coraz częściej zwraca się uwagę na programu i jakość jego realizacji. Osiąga się to przez nawiązanie współpracy biur podroży z pilotami i przewodnikami o wysokich kwalifikacjach. Dopiero taka oferta  ma realne szanse na usatysfakcjonowanie klienta, ale także na kreowanie  pozytywnego wizerunku destynacji turystycznej. Z perspektywy prowadzenia działań promocyjnych działalność każdego z pilotów wycieczek pozwala na finalne współkreowanie  postrzegania atrakcyjności turystycznej Polski. To dzięki Wam turyści odkrywają pozytywne emocje i zatrzymują je w sobie jako wspomnienie określonych miejsc – atrakcji i obszarów turystycznych Polski.

Na zakończenie tej części oficjalnych wystąpień – w imieniu Radosława Mołonia, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz swoim własnym życzenia i gratulacje laureatom konkursu przekazał Wojciech Biliński, Dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Kolejnym punktem uroczystej gali było ogłoszenie zwycięzców w XIV edycji Konkursy Pilot Roku oraz wręczenie im pucharów, statuetek, dyplomów, oraz nagród Wręczali je przedstawiciele instytucji patronackich Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w towarzystwie organizatorów konkursu, a także Pilotów Roku z lat poprzednich.

Laureatami XIV edycji Konkursu Pilot Roku zostali:

 • Pilot Roku – JACEK STASIŃSKI, Warszawa
 • II miejsce – STANISŁAW DĄBROWSKI, Jelenia Góra
 • III miejsce – JACEK MACIEJOWSKI, Kraków
 • Wyróżnienie Specjalne – MARIA WANDA KOŹLIK, Szczecin

Równorzędne wyróżnienia otrzymali następujący piloci:

 • Dariusz Błaszczak,Wyszków
 • Zofia Gącarzewicz, Swarzędz
 • Andrzej Goch, Wrocław
 • Marzena Jędraszczyk, Częstochowa
 • Halina Kardasz, Białystok
 • Paweł Lawda, Białystok
 • Paweł Łukaszewicz, Warszawa
 • Adam Marciniec, Warszawa
 • Joanna Rogalska, Warszawa
 • Jarosław Siedlecki, Kraków
 • Agnieszka Wałek, Szczecin
 • Katarzyna Wróbel, Sosnowiec

Laureaci uhonorowani zostali nagrodami w postaci: statuetek ufundowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, pucharów ufundowanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, voucherów na pobyt w Pradze ufundowanych przez CzechFor Incoming Agency, nagród rzeczowych ufundowanych przez Polską Organizację Turystyczną oraz nagród książkowych ufundowanych przez Redakcję „Rynku Podróży” – patrona medialnego Konkursu. W imieniu nagrodzonych i wyróżnionych podziękowania wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w organizowanie konkursu przekazał Stanisław Dąbrowski, który podkreślał znaczenie dobrych relacji, jakie powinny łączyć przedstawicieli tego środowiska oraz konieczność ciągłego rozwijania kompetencji zawodowych. Po oficjalnej części gali, jej  uczestnicy bawili się na tradycyjnym Balu Pilota i Turysty, który jak co roku rozpoczął się polonezem, a potem długie godziny trwała zabawa, tańce, a także rozmowy i wspomnienia przy suto zastawionych stołach.

Jan Wysokiński redaktor naczelny „Rynku Podróży”W dniach 2–3 grudnia 2010 r. w Szczecinie
miało miejsce VI Forum Pilotażu i Przewodnictwa

Organizatorami tegorocznego Forum byli Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa oraz Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych. Patronat nad Forum objęli Minister Sportu i Turystyki RP, Polska Organizacja Turystyczna, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydent Miasta Szczecina.Sprawozdanie z działalności Zarządu Federacji za 2009 r.

20 marca 2010 r. odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze z działalności Zarządu Federacji.
Poniżej zamieszczamy pełny tekst sprawozdania za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 20 marca 2010 r.Marzec 2010 – wydano materiały z V Forum Pilotażu i Przewodnictwa

Strona Wydawnictwa
ETYKA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH I PILOTÓW WYCIECZEK
Materiały z V Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Łodzi

Praca zbiorowa − red. Zygmunt Kruczek

Monografia zawiera artykuły tematycznie koncentrujące się wokół przewodniej tematyki V Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Łodzi – grudzień 2009 r. Część I zawiera wystąpienia na temat etyki i kodeksów etycznych, od Globalnego Kodeksu Etycznego po próbę formułowania zasad etyki dla zawodu przewodnika i pilota. Część II poświęcona jest sprawom szkolenia przewodników i pilotów. Zamieszczono również ważniejsze głosy w dyskusji na temat specyfiki pracy rezydentów, animatorów, przewodników oraz referaty prezentujące atrakcje i produkty turystyczne Łodzi, województwa łódzkiego i świętokrzyskiego.
W aneksie zebrano przykłady różnych form kodeksów etycznych.

Proksenia, Kraków 2010, stron 248, ISBN 978-83-60789-21-6Konkurs "PILOT ROKU 2009" rozwiązany

Zakończyła się XIII edycja konkursu Pilot Roku, organizowanego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych.
Przez wiele lat miał on charakter regionalny, obecnie stał się wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim, ważnym dla środowiska pilotów. Wyniki konkursu ogłoszono 6 lutego 2010 roku podczas tradycyjnego, karnawałowego Balu Pilota we Wrocławiu...W dniach 4–5 grudnia 2009 r. w Łodzi
miało miejsce V Forum Pilotażu i Przewodnictwa

Organizatorami Forum pod hasłem "Etyka przwodników turystycznych i pilotów wycieczek" były Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa i Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek w Łodzi, a patronatem objęli je Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi oraz Polska Organizacja Turystyczna.

Współorganizatorami i partnerami V Forum byli: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi oraz „Wiadomości Turystyczne”.Federacja rośnie w siłę!

Na zebraniu zarządu Federacji w dniu 12.09.2009 r. w Łodzi przyjęto w poczet członków Federacji Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego z Zakopanego. Stowarzyszenie to zrzesza 9 kół przewodników tatrzańskich z Zakopanego, Krakowa, Gliwic i Katowic i liczy ponad 200 przewodników tatrzańskich. Jest to poważne wzmocnienie Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa, jak również rozszerzenie zakresu terytorialnego oraz merytorycznego.

Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego prezentuje się na stronie www.przewodnik-tatrzanski.pl, prezesem Centrum Przewodnictwa Tatrańskiego jest dr Krzysztof Kulesza.

Rozpoczęto przygotowania do V Forum Pilotażu i Przewodnictwa, obrady odbędą się prawdopodobnie w łódzkim hotelu Grand w terminie 4–5 grudnia 2009 r. Forum to Federacja organizuje we współpracy ze Stowarzyszeniem Pilotów Wycieczek w Łodzi, Regionalną Organizacją Turystyczną w Łodzi, pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Komunikat w sprawie V Forum zostanie wysłany niebawem. Hasło przewodnie V Forum to: „Etyka w pracy pilotów i przewodników”.

Jednogłośnie podjęto uchwałę o opublikowaniu na stronie www stawek pilockich stosowanych w większości biur i zalecanych przez PFPiP, tj. wyjazdy zagraniczne: 250–300 zł netto, wyjazdy krajowe 200–220 zł netto oraz informacji, że koszty dojazdu do grupy i powrotu pilota pokrywa organizator imprezy, tak samo jak i inne koszty związane z obsługą grupy, a poniesione przez pilotów wycieczek.Objęcie patronatu medialnego nad projektem
"Profesjonalna Akademia Turystyki"

Profesjonalna Akademia Turystyki

„Profesjonalna Akademia Turystyki” to otwarty Projekt szkoleniowy, skierowany do osób dorosłych pracujących w branży turystycznej na terenie województwa mazowieckiego, które z własnej inicjatywy (poza godzinami pracy) chciałyby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, nabywając nowe lub rozwijając już posiadane umiejętności. Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest zarówno do pracowników (kelnerzy, barmani, kucharze), jak i kadry zarządzającej oraz obsługowej (osoby zajmujące się obsługą klienta, sprzedażą usług, przygotowywaniem oferty).
W trakcie jego trwania zorganizowane zostaną 3 moduły szkoleń:

 • MODUŁ I – ABC Turystyki – dla osób, które podnosząc swoje kwalifikacje uzyskają możliwość samodzielnego działania w branży turystycznej.

 • MODUŁ II - Szkolenia zawodowe – specjalistyczne kursy zakończone zaświadczeniami zgodnymi ze standardami MEN.

 • MODUŁ III - Szkolenia z zakresu obsługi ruchu turystycznego – 6 szkoleń rozwijających umiejętności uczestników w zakresie, między innymi, obsługi klienta, technik informatycznych czy komunikacji.Sprawozdanie z działalności Zarządu Federacji za 2008 r.

24 kwietnia 2009 r. w Poznaniu odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze z działalności Zarządu Federacji. Poniżej zamieszczamy pełny tekst sprawozdania za okres od 15.03.2008 r. do 31.03.2009 r.Porozumienie o współpracy z POT

4 grudnia 2008 r. podpisane zostało "Porozumienie o współpracy" z Polską Organizacją Turystyczną. Obie strony podpisały porozumienie wiedzione chęcią nawiązania współpracy na rzecz rozwoju polskiej turystyki oraz wszelkich działań ją upowszechniających, a pozostających w obszarach zainteresowań oraz działań statutowych stron, uznając za ważne i celowe wzajemne promowanie i wspieranie swojej działalności, w szczególności zaś w obszarach i zakresie określonych w podpisanym porozumieniu.W dniach 4-5 grudnia 2008 r. w Krakowie
miało miejsce IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa

O forum...

IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa, zorganizowane przez Polską Federację Pilotażu i Przewodnictwa, było kontynuacją poprzednich spotkań w Gdyni, Warszawie i Poznaniu. Hasłem przewodnim ubiegłoorocznego Forum była jakość usług pilotów i przewodników.

Forum adresowane jest do środowiska pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, organizatorów turystyki oraz samorządowej administracji turystycznej. Ma służyć analizie czynników determinujących jakość usług oraz określeniu dróg kształtowania tej jakości w praktyce. W części warsztatowej pokazano metody i sposoby obsługi grup turystycznych. Celem krakowskiego Forum jest również identyfikacja norm jakości pracy przewodnika i pilota, wypracowanie modelu prawidłowego kształcenia kadr dla potrzeb turystyki, a także dyskusja nad ostatecznym kształtem nowelizacji ustawy o usługach turystycznych oraz integracja środowiska pilotów i przewodników.


Valid XHTML 1.0 Transitional