Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

,
Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa
foto foto
Strona główna Aktualności O nas Linki, pobieranie, galerie zdjęć Kontakt
Statut Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa
Skład Zarządu Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa
Członkowie Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa
Cele i program Federacji:
 • Współpraca z organami administracji rządowej (Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urzędy Wojewódzkie), samorządowej (POT, ROT, Urzędy Marszałkowskie) oraz wszystkimi podmiotami działającymi w zakresie turystyki (Izby Turystyczne, touroperatorzy) – organizacja spotkań, konsultacje,

 • Współpraca z osobami fizycznymi i wszelkimi podmiotami realizującymi cele i zadania w zakresie ruchu turystycznego,

 • Podnoszenie jakości usług przewodnickich i pilotażu poprzez:

  1. doskonalenie kadry turystycznej,
  2. prowadzenie działalność wystawienniczej (na targach turystycznych, internetowe targi turystyczne),
  3. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów szkoleniowych co roku lub 2 lata Ogólnopolskiego Forum Pilotażu i Przewodnictwa Turystycznego,
  4. publikowanie materiałów szkoleniowych dla pilotów i przewodników,
  5. konsultowanie zmian w programach szkolenia pilotów i przewodników odpowiadającym potrzebom i wymogom świadczenia usług na wysokim poziomie,
  6. opracowanie i wprowadzenie systemu rekomendowania ośrodków (firm) prowadzących kształcenie kadr, wydawanie stosownych certyfikatów.
 • Nawiązanie kontaktów z organizacjami międzynarodowymi zwłaszcza z krajów UE, odpowiednich rangą i zakresem działania; reprezentowanie interesów polskich pilotów i przewodników na forum międzynarodowym,

 • Prowadzenie działalności integrującej pilotów wycieczek i przewodników turystycznych poprzez aktywność turystyczną, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

 • Inicjowanie badań popytu i podaży na usługi przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, poznanie zasobów środowiska pilotów i przewodników – problemów naboru, szkolenia i wykonywania zawodu,

 • Organizacja wyjazdów studyjnych i szkoleniowych  w porozumieniu i współpracy z regionalnymi stowarzyszeniami i touroperatorami,

 • Współpraca z mediami – prasa ogólnopolska i lokalna, prasa fachowa – np. Wiadomości Turystyczne, Rynek Turystyczny, TTG, prasa lokalna w celu nagłośnienia problematyki środowiska zawodowego pilotów wycieczek i przewodników,

 • Założenie i prowadzenie strony internetowej celem zapewnienia właściwej informacji i komunikacji, stowarzyszeń oraz pilotów i przewodników z Zarządem Federacji,

 • Integracja środowiska pilotów i przewodników turystycznych; opracowywanie atrakcyjnej oferty  dla regionalnych stowarzyszeń pilotów i przewodników, zwiększenie zasięgu oddziaływania terytorialnego i rodzajowego (przewodnicy) w skali kraju,

 • Inicjowanie działań mobilizujących pilotów i przewodników do podnoszenia jakości usług poprzez organizowanie np. konkursów „Pilot roku”, „Przewodnik roku”.


Valid XHTML 1.0 Transitional